НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1942"
Дата на учредяване: 1942г., БУЛСТАТ:
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Варненски окръжен съд: Ф.Д.№
Регистър на Народните читалища към Министъра на културата под №

Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, читалище "Искра" ще участва и влияе за духовното обогатяване на жителите на село Булаир, за културното развитие на община Долни чифлик.

  КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО     КУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ
  Народните песни на българските турци
  Традиции и обичаи на българските турци
  Изследвания и публикации
Хафизе Бейсимова - живот и творчество
Животът в стиховете на Фикри Шукриев
Творчеството на сатирика Турхан Расиев

ОУ -село Голица